Tiszta Forrás
2021. szeptember 28.   
Névnap: Vencel, Salamon

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
18 látogató

Látogatások

- ma: 68
- tegnap: 153
2020.04.30. 13:45 JóB
Hozzászólások: 0

AZ UKRAJNAI PÜSPÖKÖK FELHÍVÁSA

AZ UKRAJNAI PÜSPÖKÖK FELHÍVÁSA

2020. április 22-én az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia felhívással fordult Dmitro Razumkovhoz, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának elnökéhez és Denisz Monasztriszkihez, a Legfelsőbb Tanács Rendfenntartási Bizottságának vezetőjéhez, melyben a 2020. április 9-én beadott 3316 sz. törvényjavaslat elutasítását kérte. (A törvényjavaslat Ukrajna Büntető Törvénykönyvének módosítását célozza, a szexuális orientáció és a genderidentitás megjelenési formái elleni elkövetett, gyűlöletből fakadó bűncselekményeket illetően.)

Az Önök iránti tiszteletünket kifejezve azokra a veszélyekre hívjuk fel figyelmüket, melyeket a 3316 sz. törvényjavaslat (Ukrajna Büntető Törvénykönyvének módosítására, a szexuális orientáció és a genderidentitás megjelenési formái elleni elkövetett, gyűlöletből fakadó bűncselekményeket illetően – szerzője O. Vaszilevszka-Szmagljuk) magában rejt.

Az ukrajnai római katolikus egyház híveinek érdekeit képviselve (ez pedig közel egymillió állampolgárt jelent) erősen nyugtalanít minket, hogy a genderideológia helyet kap Ukrajna törvényhozásában. Például a személy szexuális orientációja és genderidentitása elleni türelmetlenségből elkövetett bűncselekmény büntetőjogi felelősségének szigorítása mellett a 3316. sz. törvényjavaslat egy új, 161-1. cikkely hozzáadását szorgalmazza és bevezetné a büntetőjogi felelősséget a „szexuális orientációjú és genderidentitású személyek vagy csoportok méltóságának megalázásáért”.

Ukrajna Büntető Törvénykönyve 294. cikkelyének módosításai hasonlóképpen felhasználhatók lehetnek azon békés tüntetések résztvevőinek büntetőjogi üldözésére, akik a genderideológia propagandája ellen lépnek fel. Ukrajna Egyházainak Tanácsa korábban már felhívta a figyelmet az Ukrajnai Nemzeti Rendőrség munkatársainak önkényes és túlzott erőalkalmazására, a megalapozatlan kényszerítésre, a békés, alternatív tüntetések elnyomására, melyek a család értékeinek védelmére irányulnak, mint például 2018. június 17-én Kijevben, a genderideológia támogatói által szervezett „Egyenlőség felvonulás” alatt.

Meggyőződésünk szerint a 3316 sz. törvényjavaslat által javasolt módosítások közvetlen veszélyt jelentenek a szólásszabadság és a véleményszabadság alkotmányos jogának gyakorlására. Ily módon a társadalmi vita résztvevői, tehát az egyházi személyek is, akik bírálni fogják az egynemű kapcsolatokat erkölcstelen és bűnös mivoltukért, és felszólítanak az ilyen természetellenes és erkölcstelen életvitel propagandájának korlátozására, a büntetőjogi üldözés veszélye fenyegeti, kizárólag szavaik és nyilvánosan kifejtett álláspontjuk miatt, mellyel a természettel összhangban lévő házastársi kapcsolat mellett foglalnak állást.

Megjegyzendő, hogy Ukrajna törvényhozásában nem található meg a „genderidentitás” fogalma, ezért az ilyen jogi bizonytalanság további alapot ad a visszaélésekre ezen a területen.

Tudvalevő, hogy éppen a „gender” fogalom problémás meghatározása miatt 2018-ban Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa elutasította az Európai Tanács egyezményének ratifikálását, ami a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és az ezek elleni küzdelemről szólt (Isztambuli Egyezmény). Ez kiváltotta az ukrán társadalom, többek között a vallási közösségek egyet nem értését a genderideológiával, mely a férfi és női nemet a „gender” fogalommal helyettesíti, amely szerint a személy, nemétől függetlenül, saját döntése szerint határozhatja meg magát nőnek vagy férfinak, vagy valami másnak a több mint 50 gender közül.

A fent említett helyzet nemcsak a szólásszabadság és véleményszabadság alkotmányos jogának gyakorlását veszélyezteti, hanem aláássa az állam és a vallási szervezetek között az utóbbi 25 évben kialakult partneri kapcsolat alapjait is. Hiszen ebben az időszakban, amikor az egyházak és a vallási szervezetek a különböző minisztériumokkal és helyi hatóságokkal párbeszédet folytatva tudatosan korlátozzák a híveik részvételét az istentiszteleteken, a szertartásokon és más tömegrendezvényeken, egyes parlamenti képviselők, a problémás 3316. sz. törvényjavaslatot támogatva, több százezer különböző vallású hívőt provokálnak Ukrajna-szerte, akik nem nézhetik nyugodtan Ukrajna Alkotmányának önkényes megsértését és az állami családpolitika alapjainak lerombolását. Ebben a helyzetben különösen is fokozott a közösségi tiltakozások kockázata, hiszen a család, különböző szociális intézetek felmérése szerint, az ukrán társadalom legnagyobb értéke.

Figyelembe véve a leírtakat, kérjük Önöket a 3316 sz. törvényjavaslat (törvényjavaslat Ukrajna Büntető Törvénykönyvének módosítására, a szexuális orientáció és a genderidentitás megjelenési formái elleni elkövetett, gyűlöletből fakadó bűncselekményeket illetően) mint olyan elutasítására, amely a szólásszabadság és a véleményszabadság alkotmányos jogát veszélyezteti.

Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia

 

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás