Tiszta Forrás
2021. szeptember 22.   
Névnap: Móric, Tamás

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Vörösmarty Mihály: Szózat ~ ~ ~ ~ Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. • • • Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. • • • Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. • • • Szabadság! Itten hordozák Véres zászlóidat S elhulltanak legjobbjaink A hosszu harc alatt. • • • És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. • • • S népek hazája, nagy világ! Hozzád bátran kiált: „Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!” • • • Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a honért. • • • Az nem lehet, hogy ész, erő És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. • • • Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. • • • Vagy jőni fog, ha jőni kell, A nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll. • • • S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl, S az ember millióinak Szemében gyászköny űl. • • • Légy híve rendületlenűl Hazádnak, oh magyar; Ez éltetőd, s ha elbukál, Hantjával ez takar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
22 látogató

Látogatások

- ma: 14
- tegnap: 507

Bemutatkozás

 

Laudetur Jesus Christus!

 

Szeretettel köszöntjük a kedves olvasót.

 

Ezt a weblapot hitüket gyakorló katolikus keresztények szerkesztik, akik hisznek Isten mindenhatóságában, hisznek az Evangéliumban, hisznek a szeretet erejében.

 

Hiszünk abban, hogy nem véletlenül jöttünk erre a világra, hanem Isten gyermekei vagyunk, és igyekszünk ehhez méltóan élni.

Isten Igéje az első, és legfontosabb, amit szeretnénk megismertetni olvasóinkkal.

A napi evangélium, a szentlecke, az olvasmány, a nap szentjének bemutatása mind ezt a célt szolgálja.

Hisszük, és valljuk, hogy Isten Szava ma is olyan erő, amely képes sorsokat jóra fordítani, reményt adni a csüggedőknek, vigaszt a betegeknek, az öregeknek, a szegényeknek, a magányosoknak, az elesetteknek.

Minden embert meghívott Isten az örök életre. Csak rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e ezt a meghívást.

 

Hiszünk abban, hogy a ma emberének is szüksége van az Istennel való párbeszédre, az imádságra.

A napot a reggeli imával kezdjük, délben elimádkozzuk az Úrangyala imádságot, este pedig hálát adunk az Úrnak.

A gyermekek részére este 18:00 órai kezdettel mesét vetítünk. 

 

A weboldalon működik egy virtuális imaközösség, a Szent Kristóf imacsoport.

Ez az imaközösség nyitott, bárki csatlakozhat. Imáinkat a szükséget szenvedő embertársainkért, a világban élő üldözöttekért, a bűnök engeszteléséért, és az egyéni szándékokért ajánljuk fel.

Minden nap 15:00 órakor megemlékezünk a kereszten értünk meghalt Jézus Krisztusról. Vagy a rózsafüzér egy-egy tizedét imádkozzuk el, vagy valamelyik litánia került fel a weboldalra.

 

Igyekszünk megjeleníteni a keresztény és egyetemes emberi kultúra értékeit, továbbadva utódainkak mindazt a kincset, amit őseink hagytak ránk.

 

A világ eddig soha nem látott gyorsasággal változik körülöttünk.

 

A globalizáció hatásait naponta érezzük: a régi, hagyományos, keresztény alapokon nyugvó értékrend helyett egy új, embertől és Istentől elidegenített eszme uralkodik Európában, és a világ többi részén is

 

A nemzetek, nemzetállamok önrendelkezési joga megszűnt, helyette egy globális központi szervezet utasításai alapján működik az állam. Az összetartozást biztosító nemzeti kultúrát felváltotta az un. „multikultúra”, ez a mesterségesen kreált ideológia, amelynek nincsenek, és soha nem is voltak gyökerei.  

 

Egy újkori keresztényüldözésnek vagyunk tanúi, és szenvedő alanyai. A sokat hangoztatott vallásszabadság szép eszméje csak papíron létezik. A valóságban az ókori barbár törzsek kegyetlenkedéseit meghazudtoló, a világot sokkoló véres leszámolás folyik a világ szinte minden részén.

 

Európát tömegével áraszják el  a muzulmán, és az afrikai bevándorlók. A bevándorlásra, és a menekültekre vonatkozó európai uniós törvényeket, és rendelkezéseket semmibe véve áramlanak be Európa országaiba.  Úgy tűnik, szervezett betelepítésről van szó, amihez az Európai Unió parlamentje asszisztál.

 

Az egyszerű, tisztességes átlagember nem érti ennek az okát. Keresi a magyarázatot, keresne egy fix pontot az életében, de nem talál.

 

Az Evangéliumban megtalálható a magyarázat. Isten, a világ teremtője, és mindenható Ura szabadnak teremtette az embert. A teremtéskor figyelmeztette: mit tehet, és mitől kell óvakodnia. De az ember nem hallgatott Isten szavára, hanem a Sátán hazug, alattomos ígéreteinek hitt.

A ma emberének is két választási lehetősége van: vagy hisz Isten szavának, és elnyeri az örök élet jutalmát, vagy a Gonosz csábító ígéretei szerint rendezi be az életét.

 

Isten mindenkit megszólít az élete során: lehet, hogy éppen ezen a weblapon keresztül. Választanunk kell: vagy mellette, vagy ellene. Más lehetőségünk nincs.

 

A weboldal szerkesztői is gyarló emberek, de elkötelezettek Isten ügye mellett.

 

Szeretnénk megismertetni a kedves olvasóval Isten hozzánk intézett szavát, az Evangéliumot, hogy ezáltal segítsünk eligazodni ebben a bonyolult, bizonytalan világban.

 

A weblap szerkesztősége