Tiszta Forrás
2023. január 29.   
Névnap: Adél, Valér

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
17 látogató

Látogatások

- ma: 99
- tegnap: 115

Bemutatkozás

 

Laudetur Jesus Christus!

 

Szeretettel köszöntjük a kedves olvasót.

 

Ezt a weblapot hitüket gyakorló katolikus keresztények szerkesztik, akik hisznek Isten mindenhatóságában, hisznek az Evangéliumban, hisznek a szeretet erejében.

 

Hiszünk abban, hogy nem véletlenül jöttünk erre a világra, hanem Isten gyermekei vagyunk, és igyekszünk ehhez méltóan élni.

Isten Igéje az első, és legfontosabb, amit szeretnénk megismertetni olvasóinkkal.

A napi evangélium, a szentlecke, az olvasmány, a nap szentjének bemutatása mind ezt a célt szolgálja.

Hisszük, és valljuk, hogy Isten Szava ma is olyan erő, amely képes sorsokat jóra fordítani, reményt adni a csüggedőknek, vigaszt a betegeknek, az öregeknek, a szegényeknek, a magányosoknak, az elesetteknek.

Minden embert meghívott Isten az örök életre. Csak rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e ezt a meghívást.

 

Hiszünk abban, hogy a ma emberének is szüksége van az Istennel való párbeszédre, az imádságra.

A napot a reggeli imával kezdjük, délben elimádkozzuk az Úrangyala imádságot, este pedig hálát adunk az Úrnak.

A gyermekek részére este 18:00 órai kezdettel mesét vetítünk. 

 

A weboldalon működik egy virtuális imaközösség, a Szent Kristóf imacsoport.

Ez az imaközösség nyitott, bárki csatlakozhat. Imáinkat a szükséget szenvedő embertársainkért, a világban élő üldözöttekért, a bűnök engeszteléséért, és az egyéni szándékokért ajánljuk fel.

Minden nap 15:00 órakor megemlékezünk a kereszten értünk meghalt Jézus Krisztusról. Vagy a rózsafüzér egy-egy tizedét imádkozzuk el, vagy valamelyik litánia került fel a weboldalra.

 

Igyekszünk megjeleníteni a keresztény és egyetemes emberi kultúra értékeit, továbbadva utódainkak mindazt a kincset, amit őseink hagytak ránk.

 

A világ eddig soha nem látott gyorsasággal változik körülöttünk.

 

A globalizáció hatásait naponta érezzük: a régi, hagyományos, keresztény alapokon nyugvó értékrend helyett egy új, embertől és Istentől elidegenített eszme uralkodik Európában, és a világ többi részén is

 

A nemzetek, nemzetállamok önrendelkezési joga megszűnt, helyette egy globális központi szervezet utasításai alapján működik az állam. Az összetartozást biztosító nemzeti kultúrát felváltotta az un. „multikultúra”, ez a mesterségesen kreált ideológia, amelynek nincsenek, és soha nem is voltak gyökerei.  

 

Egy újkori keresztényüldözésnek vagyunk tanúi, és szenvedő alanyai. A sokat hangoztatott vallásszabadság szép eszméje csak papíron létezik. A valóságban az ókori barbár törzsek kegyetlenkedéseit meghazudtoló, a világot sokkoló véres leszámolás folyik a világ szinte minden részén.

 

Európát tömegével áraszják el  a muzulmán, és az afrikai bevándorlók. A bevándorlásra, és a menekültekre vonatkozó európai uniós törvényeket, és rendelkezéseket semmibe véve áramlanak be Európa országaiba.  Úgy tűnik, szervezett betelepítésről van szó, amihez az Európai Unió parlamentje asszisztál.

 

Az egyszerű, tisztességes átlagember nem érti ennek az okát. Keresi a magyarázatot, keresne egy fix pontot az életében, de nem talál.

 

Az Evangéliumban megtalálható a magyarázat. Isten, a világ teremtője, és mindenható Ura szabadnak teremtette az embert. A teremtéskor figyelmeztette: mit tehet, és mitől kell óvakodnia. De az ember nem hallgatott Isten szavára, hanem a Sátán hazug, alattomos ígéreteinek hitt.

A ma emberének is két választási lehetősége van: vagy hisz Isten szavának, és elnyeri az örök élet jutalmát, vagy a Gonosz csábító ígéretei szerint rendezi be az életét.

 

Isten mindenkit megszólít az élete során: lehet, hogy éppen ezen a weblapon keresztül. Választanunk kell: vagy mellette, vagy ellene. Más lehetőségünk nincs.

 

A weboldal szerkesztői is gyarló emberek, de elkötelezettek Isten ügye mellett.

 

Szeretnénk megismertetni a kedves olvasóval Isten hozzánk intézett szavát, az Evangéliumot, hogy ezáltal segítsünk eligazodni ebben a bonyolult, bizonytalan világban.

 

A weblap szerkesztősége