Tiszta Forrás
2023. december 03.   
Névnap: Ferenc, Olívia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 3
- tegnap: 131

Felhasználói Szabályzat

 

A tiszta-lap.hu weblap (a továbbiakban: Weblap) üzemeltetői (a továbbiakban: Szolgáltató) által jelen Felhasználói Szabályzatban rögzített feltételek hatálya kiterjed a szolgáltatást igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó). A Felhasználó a Weblap szolgáltatásainak igénybevételével elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználói Szabályzat rendelkezéseit.

 

Regisztráció

 

A Weblap bizonyos szolgáltatásainak igénybe vétele regisztrációhoz kötött. Jelen Felhasználói Szabályzat elfogadásával bárki szabadon regisztrálhatja magát. A regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások szabadon igénybe vehetők.

 

Regisztrációhoz kötött szolgáltatások 

 

Fórum

 

A Fórum és cikkhez történő hozzászólás a Szolgáltató által a regisztrált Felhasználók számára létrehozott felület, melyben kifejthetik véleményüket az adott témával kapcsolatban. A Fórumon kifejtett vélemények, ill. a cikkhez való hozzászólások stílusának és hangvételének meg kell felelnie a jelen Felhasználói Szabályzatban rögzített feltételeknek. 

 

A Felhasználók által közzétett tartalom

 

A regisztrációval a Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséget vállal az általa szerkeszthető felületek (fórum, cikk hozzászólás) tartalmát illetően, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben keletkezett kárt illetően is. A közreadott információk nem sérthetik sem a Szolgáltató, sem harmadik személy jogait, meggyőződését, identitását, valamint reklámtartalmú üzenetek közlésére nem használhatóak, illetve egyéb jogsértést sem tartalmazhatnak.

 

Felhasználó nem tölthet fel az alábbiakat magában foglaló tartalmakat:

 

    - erőszakos, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szító, egyén, csoport vagy szervezet ellen uszító;

    - mások személyiséghez fűződő jogait és emberi méltóságát sértő;

    - kiskorúak szellemi, testi, vagy erkölcsi fejlődését hátrányosan befolyásoló;

    - pornográf vagy felnőtteknek szóló;

    - hacker-, illetve cracker;

    - kábítószerekkel és kábítószer-fogyasztással kapcsolatos eszközökről szóló;

    - erős vulgarizmusokat magában foglaló;

    - szerencsejátékkal kapcsolatos;

    - reklámok, reklám linkek  

    - jövedelmet biztosító hirdetésekre vagy ajánlatokra figyelmet felhívó programokkal kapcsolatos;

    - fegyverek, ill. lőszer értékesítését, szeszes italok értékesítését, vagy dohányáruk értékesítését célzó;

    - kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek értékesítését célzó;

    - egészségre ártalmas anyagok használatára ösztönző;

    - bűncselekményre felbujtó;

    - jogvédelem alatt álló üzleti titkokat tartalmazó;

    - szerzői jogvédelem alá eső termékek értékesítését célzó;

    - bármilyen olyan egyéb tartalmakat és megjelenítést, amely törvénybe ütközik, törvénybe ütköző tevékenységet támogat, vagy sérti mások törvényes jogait.

 

E pont megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által közzétett tartalmat indoklás nélkül eltávolítani, és annak elérhetőségét haladéktalanul felfüggeszteni.

Szolgáltató a Felhasználót felfüggesztheti, IP címét letilthatja, illetőleg törölheti a regisztrált felhasználók sorából.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weblap működésének megzavarása, azonosítóval, ill. jelszóval történő visszaélés, jogosulatlan használat a jelen Felhasználói Szabályzat megsértése mellett a Büntető Törvénykönyv 300/C. §-ban foglalt rendelkezésébe ütköző magatartás. Szükség esetén a Szolgáltató jogi eljárást kezdeményezhet, amely egyaránt járhat büntetőjogi és polgári jogi következményekkel is.

 

A Felhasználók által közzétett tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, de fenntartja a jogot arra, hogy bármikor eltávolítson egy-egy mások jogait, jogos érdekeit, meggyőződését, jelen Felhasználói Szabályzatban rögzített feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

 

Amennyiben a Felhasználó által a Weblapon közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt, vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt a Szolgáltatónál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.

 

Moderáció

 

A Szolgáltató a felelős szerkesztők által felügyeli a Fórumban, és cikk hozzászólásokban megjelenő tartalmakat. A felelős szerkesztő feladata eldönteni, hogy az adott témában a tartalom mennyire sérti mások érdekeit, megfelel-e a jelen Felhasználói Szabályzat előírásainak. 

 

A Felhasználói Szabályzat megsértése esetén a felelős szerkesztő jogosult az adott tartalmat, vagy annak egy részét törölni, a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből. 

 

2014. október 10.