Tiszta Forrás
2018. április 26.   
Névnap: Ervin, Klétusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
51 látogató

Látogatások

- ma: 904
- tegnap: 686

Felhasználói Szabályzat

 

A tiszta-lap.hu weblap (a továbbiakban: Weblap) üzemeltetői (a továbbiakban: Szolgáltató) által jelen Felhasználói Szabályzatban rögzített feltételek hatálya kiterjed a szolgáltatást igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó). A Felhasználó a Weblap szolgáltatásainak igénybevételével elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználói Szabályzat rendelkezéseit.

 

Regisztráció

 

A Weblap bizonyos szolgáltatásainak igénybe vétele regisztrációhoz kötött. Jelen Felhasználói Szabályzat elfogadásával bárki szabadon regisztrálhatja magát. A regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások szabadon igénybe vehetők.

 

Regisztrációhoz kötött szolgáltatások 

 

Fórum

 

A Fórum és cikkhez történő hozzászólás a Szolgáltató által a regisztrált Felhasználók számára létrehozott felület, melyben kifejthetik véleményüket az adott témával kapcsolatban. A Fórumon kifejtett vélemények, ill. a cikkhez való hozzászólások stílusának és hangvételének meg kell felelnie a jelen Felhasználói Szabályzatban rögzített feltételeknek. 

 

A Felhasználók által közzétett tartalom

 

A regisztrációval a Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséget vállal az általa szerkeszthető felületek (fórum, cikk hozzászólás) tartalmát illetően, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben keletkezett kárt illetően is. A közreadott információk nem sérthetik sem a Szolgáltató, sem harmadik személy jogait, meggyőződését, identitását, valamint reklámtartalmú üzenetek közlésére nem használhatóak, illetve egyéb jogsértést sem tartalmazhatnak.

 

Felhasználó nem tölthet fel az alábbiakat magában foglaló tartalmakat:

 

    - erőszakos, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szító, egyén, csoport vagy szervezet ellen uszító;

    - mások személyiséghez fűződő jogait és emberi méltóságát sértő;

    - kiskorúak szellemi, testi, vagy erkölcsi fejlődését hátrányosan befolyásoló;

    - pornográf vagy felnőtteknek szóló;

    - hacker-, illetve cracker;

    - kábítószerekkel és kábítószer-fogyasztással kapcsolatos eszközökről szóló;

    - erős vulgarizmusokat magában foglaló;

    - szerencsejátékkal kapcsolatos;

    - reklámok, reklám linkek  

    - jövedelmet biztosító hirdetésekre vagy ajánlatokra figyelmet felhívó programokkal kapcsolatos;

    - fegyverek, ill. lőszer értékesítését, szeszes italok értékesítését, vagy dohányáruk értékesítését célzó;

    - kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek értékesítését célzó;

    - egészségre ártalmas anyagok használatára ösztönző;

    - bűncselekményre felbujtó;

    - jogvédelem alatt álló üzleti titkokat tartalmazó;

    - szerzői jogvédelem alá eső termékek értékesítését célzó;

    - bármilyen olyan egyéb tartalmakat és megjelenítést, amely törvénybe ütközik, törvénybe ütköző tevékenységet támogat, vagy sérti mások törvényes jogait.

 

E pont megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által közzétett tartalmat indoklás nélkül eltávolítani, és annak elérhetőségét haladéktalanul felfüggeszteni.

Szolgáltató a Felhasználót felfüggesztheti, IP címét letilthatja, illetőleg törölheti a regisztrált felhasználók sorából.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weblap működésének megzavarása, azonosítóval, ill. jelszóval történő visszaélés, jogosulatlan használat a jelen Felhasználói Szabályzat megsértése mellett a Büntető Törvénykönyv 300/C. §-ban foglalt rendelkezésébe ütköző magatartás. Szükség esetén a Szolgáltató jogi eljárást kezdeményezhet, amely egyaránt járhat büntetőjogi és polgári jogi következményekkel is.

 

A Felhasználók által közzétett tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, de fenntartja a jogot arra, hogy bármikor eltávolítson egy-egy mások jogait, jogos érdekeit, meggyőződését, jelen Felhasználói Szabályzatban rögzített feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

 

Amennyiben a Felhasználó által a Weblapon közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt, vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt a Szolgáltatónál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.

 

Moderáció

 

A Szolgáltató a felelős szerkesztők által felügyeli a Fórumban, és cikk hozzászólásokban megjelenő tartalmakat. A felelős szerkesztő feladata eldönteni, hogy az adott témában a tartalom mennyire sérti mások érdekeit, megfelel-e a jelen Felhasználói Szabályzat előírásainak. 

 

A Felhasználói Szabályzat megsértése esetén a felelős szerkesztő jogosult az adott tartalmat, vagy annak egy részét törölni, a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből. 

 

2014. október 10.